Servicii companie

1. Consultanta in managementul deseurilor

Asigurarea indeplinirii obligatiilor prevazute prin Legea 211/2011, cu personal calificat, cu
experienta in domeniu.

2. Analiza si identificarea deseurilor

Va oferim asistenta in identificarea deseurilor generate, incadrarea pe cod de deseu conform
legislatiei in vigoare; consiliere si intermediere cu laboratoare de analize de specialitate,
pentru o incadrare corecta a deseurilor

3. Consultanta in analiza de servicii in managementul deseurilor

Furnizarea de solutii tehnice pentru colectare, transport, manipulare, sortare, tratare si
valorificare/eliminare finala pentru orice categorie de deseuri, cu costuri minime pentru
generator, in conformitate cu legislatia in vigoare

4. Ofertare si negociere de contracte

Prin colaboratorii nostri cautam sa va oferim solutii cost-eficiente in toate activitatile conexe
managementului deseurilor.

5. Colectare si transport deseuri

Pentru serviciile de colectare si transport deseuri DTM Waste Recycling colaboreaza cu
companii de transport autorizate si asigura intocmirea documentatiei si obtinerea aprobarilor
pentru transport, conform HG 1061/2008.

6. Depozitare intermediara a deseurilor are ca scop optimizarea circuitului de deseuri de

la generator la statiile de eliminare/valorificare in sensul respectarii celor 3 principii de
mediu din Legea 2011/2011: principiul proximitatii, principiul trasabilitatii, principiul
responsabilitatii generatorului.Deseurile colectate sunt depozitate temporar in
conditiile stipulate prin autorizatia de mediu nr. 4/09.09.2015.

7. Transport spre eliminarea finala/valorificarea deseurilor

Transportul catre valorificator/ eliminator final si se face cu mijloace de transport autorizate
si in conformitate cu legea 1061/2008.

8. Eliminarea deseurilor

Eliminarea finala a deseurilor se face prin colaborarea cu companii autorizate pentru
incinerarea si depozitarea finala a deseurilor.

9. Valorificarea deseurilor industriale presupune incinerarea cu recuperare de energie sau

prin coincinerare in fabricile de ciment unde deseurile sunt folosite fie ca material de
substitutie a carbunelui (combustubil), fie ca materi prima in compozitia cimentului.
DTM Waste Recycling colaboreaza cu companii specializate si autorizate in acest

sens.

Societatea noastra presteaza la cele mai inalte standarde profesionale urmatoarele tipuri de servicii:

  • 1. Consultanta in managementul deseurilor
  • 2. Analiza si identificarea deseurilor
  • 3. Consultanta in achizitia de servicii in managementul deseurilor
  • 4. Ofertare si negociere de contracte
  • 5. Colectare si transport
  • 6. Depozitare intermediara a deseurilor
  • 7. Transport spre eliminarea finala/ valorificarea deseurilor
  • 8. Eliminarea deseurilor
  • 9. Valorificarea deseurilor

r2-certified-e-waste-recycling